ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Elektroniczna Skrzynka PodawczaZgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z 2005 roku) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651 z 2005 roku) pragniemy poinformować, iż Urząd Miejski w Grybowie posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na serwerze www.epuap.gov.pl. Jest to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu: poniedziałek-piątek 07.30-15.30 na Dziennik Podawczy mieszczący się w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 17) w budynku Urzędu Miejskiego w Grybowie przy ul. Rynek 12, na następujących nośnikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB.
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0.
  • Płyta CD-RW.
 3. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF, ODT, SXW,
  • XLS, ODS, SXC,
  • CSV,
  • TXT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG,
  • PDF,
  • ZIP.
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

ePUAP

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wykonać następujące kroki:

 1. Założyć konto na serwerze ePUAP (tylko w sytuacji gdy konta nie posiadamy).
 2. Zalogować się na serwer.
 3. Z alfabetycznej listy spraw wybrać "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
 4. Następnie w sekcji "Gdzie chcesz załatwić sprawę" wybrać "Przejdź do formularza".
 5. Będąc zalogowanym na swoje konto przejść do sekcji "Treść dokumentu - Ustaw/zmień adresata" i wprowadzić "Urząd Miejski w Grybowie".
 6. Na liście należy wybrać odpowiedniego adresata czyli "Urząd Miejski w Grybowie" a następnie poniżej nacisnąć przycisk "Zaadresuj".
 7. Nastąpi zmiana domyślnego adresata z "MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI" na "URZĄD MIEJSKI W GRYBOWIE".
 8. Prawidłowo wypełnić formularz i ewentualnie dodać załączniki.
 9. Wysłać do Urzędu Miejskiego w Grybowie.

Powrót do góry

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty