NOWOSĄDECKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA


Logo NAS

O projekcie:

Projekt "Nowosądecka Akademia Samorządowa" zrealizowany został przez Powiat Nowosądecki w partnerstwie z Urzędem Gminy Chełmiec, Urzędem Gminy Kamionka Wielka, Urzędem Gminy Łososina Dolna, Urzędem Gminy Nawojowa, Urzędem Gminy Rytro, Urzędem Gminy Gródek nad Dunajcem, Urzędem Miasta Grybów, Urzędem Gminy Grybów, Urzędem Gminy Korzenna, Urzędem Gminy Łabowa, Urzędem Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Urzędem Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Urzędem Gminy Podegrodzie oraz Urzędem Miasta i Gminy Stary Sącz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

TYTUŁ PROJEKTU: "Nowosądecka Akademia Samorządowa"

OKRES REALIZACJI: 01.04.2011 - 31.03.2013

BUDŻET: 4 665 520,00 ZŁ

PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROJEKTU: 415 osób

OPIS PROJEKTU: Celem ogólnym projektu jest poprawa do 03.2013 r. jakości usług publicznych realizowanych przez 14 gmin objętych projektem, poprzez wdrażanie rozwiązań instytucjonalnych oraz objęcie wsparciem 415 pracowników urzędów miast i gmin z terenu powiatu nowosądeckiego.

Logo UE+Kapitał

Realizacja projektu w Urzędzie Miejskim w Grybowie

Urząd Miejski w Grybowie wspólnie z gminami powiatu nowosądeckiego oraz Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, w kwietniu 2011r. przystąpił do realizacji projektu pn. "Nowosądecka Akademia Samorządowa". Projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zakończony został w marcu bieżącego roku.

Jego podstawowym celem była poprawa jakości usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań instytucjonalnych oraz objęcie wsparciem pracowników urzędów - partnerów projektu.

W ramach prowadzonych działań zakupiony został sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem za kwotę 53.504,91 zł, opracowano Strategię Rozwoju Miasta Grybowa, przeprowadzono procedury dot. konsultacji społecznych, monitorowania poziomu satysfakcji klienta z jakości usług publicznych a także wdrożono System Rozwoju Kompetencji Kadr. Zakupione oprogramowanie umożliwiło przystąpienie do projektowania budżetu zadaniowego oraz wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.

Pracownicy Urzędu brali udział w szkoleniach ogólnorozwojowych i specjalistycznych m.in. z zakresu: zarządzania strategicznego, zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego, rachunkowości, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, ochrony danych osobowych, archiwizacji dokumentów. Dwóch pracowników Urzędu ukończyło studia podyplomowe a 4-ech zakończyło kurs języka angielskiego na poziomie A2 według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego i zdało egzamin KET certyfikowany przez University of Cambridge ESOL Examinations.


MEDIA O PROJEKCIE

Akt przekazania

ZAŁĄCZNIKI

 • Pobierz plik Nowosądecka Akademia Samorządowa - informacja o projekcie (plik PDF).
 • Pobierz plik Badania ankietowe (plik DOC).
 • Pobierz plik Badania ankietowe (plik PDF).

  Powrót do góry

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty