JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE


Znak segregacjaSegregacja odpadów powinna być prowadzona w sposób pozwalający na wyodrębnienie:

 • papieru i tektury,
 • odpadów opakowaniowych ze szkła,
 • tworzyw sztucznych i metali, odpadów wielomateriałowych,
 • odpadów zielonych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • przeterminowanych leków,
 • chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, itd.),
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • odpadów budowlano-remontowych.

Prawidłowa segregacja odpadów w gospodarstwach domowych
umożliwia ich powtórne przetwarzanie

Odpady komunalne - odpady powstające gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierajace odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które to odpady ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne to odpady związane z bytowaniem człowieka.


JAK PRZYGOTOWAĆ ŚMIECI DO SEGREGACJI

Rodzaj odpadu Sposób przygotowania
Papier, gazety, czasopisma Wyciągnąć zszywki
Terminarze w twardych okładkach Oderwać okładkę powleczoną tworzywem sztucznym, lub materiałem skóropodobnym
Karton Spłaszczyć usunąć elementy plastikowe lub metalowe
Szklane butelki i słoiki Opróżnić, zdjąć nakrętki, przepłukać, osuszyć, nie tłuc
Miękkie opakowania plastikowe Usunąć resztki jedzenia, przepłukać, osuszyć, zgnieść
Butelki plastikowe PET (politereftalan) Przepłukać, osuszyć, zgnieść i zakręcić
Butelki plastikowe po kosmetykach i chemii gospodarczej Zużyć zawartość do końca, osuszyć, zgnieść

JAK SEGREGOWAĆ

WOREK ŻÓŁTY
Znak OK
WRZUCAJ
Znak NO
NIE WRZUCAJ
 1. PAPIER
 • czysty papier (gazety, książki, czasopisma, zeszyty itp.),
 • torby papierowe,
 • karton i tektura.
 1. METAL
 • puszki po napojach i konserwach,
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia),
 • aluminium.
 1. PLASTIK
 • opakowania po napojach (tzw. PET),
 • kubki po produktach mlecznych (np. jogurty, kefiry itp.),
 • opakowania foliowe (np. worki, reklamówki).
 1. ODPADY WIELOMATERIAŁOWE
 • kartony po sokach i mleku,
 • torebki po przyprawach i po zupach.
 • papieru zatłuszczonego lub zabrudzonego,
 • baterii (oddajemy do pojemników umieszczonych w Urzędzie Miejskim w Grybowie),
 • zabrudzonych folii i opakowań foliowych,
 • styropianu (np. tacek styropianowych),
 • opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach,
 • gumy,
 • butelek z jakąkolwiek zawartością,
 • puszek po farbach,
 • opakowań po lekach,
 • opakowań po środkach chwasto czy owadobójczych,
 • sprzętu AGD,
 • opakowań po aerozolach.
WOREK ZIELONY
Znak OK
WRZUCAJ
Znak NO
NIE WRZUCAJ
 • opakowania ze szkła białego i kolorowego (butelki, słoiki)
 • luster
 • szkła zbrojonego
 • szkła okiennego
 • fajansu
 • porcelany
 • zużytych żarówek i świetlówek
  (oddajemy przy zbiórce sprzętu elektronicznego lub do sklepu elektronicznego)
WOREK BRĄZOWY
Znak OK
WRZUCAJ
Znak NO
NIE WRZUCAJ
 • resztki roślinne,
 • chwasty,
 • liście,
 • trawę,
 • odpady kuchenne pochodzenia roślinnego.
 • resztek wędlin,
 • resztek mięs i ryb,
 • kości i ości.
 • ODPADY NIEBEZPIECZNE I WIELKOGABARYTOWE

Część odpadów powstających w naszych domach ze względu na substancje z których się składają, stanowią odpady niebezpieczne. W najmniejszym stopniu nie powinny one dostać się do środowiska! Należą do nich zużyte baterie akumulatory, sprzęt AGD i RTV, przeterminowane leki i inne problemowe odpady.

Znak OK Zużyte baterie wrzucamy do pojemników umieszczonych w sklepach na terenie miasta oraz w Urzędzie Miejskim w Grybowie
Znak OK Zużyte akumulatory oddajemy sprzedawcy
Znak OK Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe przekazujemy podczas ogłoszonych wcześniej zbiórek
Znak OK Przeterminowane lekarstwa oddajemy do pojemnika który aktualnie znajduje się w Urzędzie Miejskim w Grybowie

Powrót do góry

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty