POZOSTAŁE INFORMACJE


ParagrafUWAGA:

Aby pobrać plik proszę kliknąć na ikonkę. Do obejrzenia zawartości plików wymagane są aplikacje zewnętrzne typu:


Pobierz plik PDF Deklaracja dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
Plik PDF [506 kB]

Pobierz plik PDF USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2013 r., Dz. U. poz. 1399).
Plik PDF [466 kB]

Pobierz plik PDF USTAWA z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Plik PDF [192 kB]

Pobierz plik PDF UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Grybowa.
Plik PDF [93 kB]

Pobierz plik PDF UCHWAŁA NR XXXIII/200/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 9 października 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Grybów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
Plik PDF [96 kB]

Pobierz plik PDF UCHWAŁA NR XXXIII/199/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 9 października 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Grybowa.
Plik PDF [2437 kB]

Pobierz plik PDF UCHWAŁA NR XXXIII/198/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa.
Plik PDF [947 kB]

Pobierz plik PDF UCHWAŁA NR XXXIII/197/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 9 października 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grybowa.
Plik PDF [232 kB]

Pobierz plik PDF UCHWAŁA NR XXVII/158/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Grybowa oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Plik PDF [97 kB]

Pobierz plik PDF UCHWAŁA NR XXV/139/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą mieszkańcami a w części nieruchomość niezamieszkałą przez mieszkańców.
Plik PDF [90 kB]

Pobierz plik PDF UCHWAŁA NR XXV/137/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Grybowa, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Plik PDF [95 kB]

Powrót do góry

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty